Jednatel OM Property Holding

Ing. Michal Mühlbauer, PhD.

 

Michal Mühlbauer je jednatelem OM Consulting a jedním ze zakladatelů firmy. Má za sebou dlouholetou praxi v oboru stavebnictví, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Díky znalosti mezinárodního prostředí úzce spolupracuje s jak s českými, tak zahraničními investory.

Před založením OM Consulting pracoval jak na straně dodavatele staveb na pozici projektového manažera, tak na straně klienta v roli seniorního projektového manažera. Podílel se na realizacích
jako tunel Mrázovka, Hotel Clarion a kongresové centrum v Olomouci, továrna pro Hill’s Pet Nutrition v ČR a USA, továrna na farmaceutika Chinoin / Sanofi Aventis a výstavba ředitelství Citroën (obojí v Maďarsku).

Studoval a pracoval ve Francii, USA a Maďarsku. Vystudoval Fakultu stavební ČVUT na katedře stavební mechaniky, obor Konstrukce a dopravní stavby a získal doktorát Fakulty stavební ČVUT a Université Joseph Fourier ve francouzském Grenoble.

Ve volném čase se aktivně věnuje hudbě – hraje na klavír a kytaru a basovou kytaru, fotografii, sportu a literatuře, je sběratelem starých hudebních nosičů. 

E m.muhlbauer@omproperty.cz

T +420 721 305 530